Duurzaam slopen

Als er een uitdrukking is welke de laatste jaren regelmatig in onze branche naar voren komt is het wel “Duurzaam Slopen”. Toch is het een aspect dat bij Bentvelzen en Jacobs al jaren een prominente rol speelt binnen de organisatie en uitvoering.

Als we het bij Bentvelzen en Jacobs hebben over duurzaam slopen bedoelen we: “Het zodanig slopen dat een zo hoog mogelijk hergebruik van de vrijkomende materialen wordt bereikt”.

Het uitgangspunt daarbij is een zo hoog mogelijke terugplaatsing van vrijkomende materialen in de zogenaamde ladder van Lansink. Voor een zo hoog mogelijke score daarop, volgen we onderstaande procedure. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Werkwijze

1. In kaart brengen van het te slopen object waarna er een stoffeninventarisatie wordt opgesteld.
2. Analyseren wat in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik
3. Hierop de sloopmethode afstemmen zodat:

  •  Er zo gesloopt wordt dat onderdelen die geschikt zijn voor producthergebruik worden gedemonteerd (strippen of voorsloop);
  • De overige onderdelen zoveel mogelijk in fractie worden gescheiden waardoor ze beschikbaar komen voor materiaalrecycling.

4. Na uitvoering, het in kaart brengen van alle afvalstromen en het evalueren hiervan

Ladder van Lansink

Uitgangspunt is het realiseren van een zo hoog mogelijke terugplaatsing van vrijgekomen materialen.

Bron afbeelding: recycling.nl

Werkzaamheden

Wij zijn uw totaalpartner op het gebied van duurzaam slopen en kunnen daarmee het complete traject voor u uit handen nemen. Ga hier direct naar een van onze specialisaties:

Nieuws

Bekijk hier alle referenties en nieuwsberichten of maak een selectie uit het archief: