• Recyclen van producten
  • Gedetailleerd sloopplan
  • Strakke planning

Circulair slopen

Circulair slopen is een uitdrukking die steeds vaker in het jargon van deze branche naar voren komt. Bij Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken speelt dit echter al jaren een prominente rol binnen de organisatie en de uitvoering van de dienstverlening. Bij ons staat circulair slopen voor het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen weer in andere projecten hoogwaardig kunnen worden toegepast. Op die manier ontstaat er minder restafval, doordat materialen opnieuw in gebruik worden genomen.

Neem contact op

Duurzaam slopen via ladder van Lansink

Bij Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken maken we gebruik van de ladder van Lansink om duurzaam slopen te realiseren. Het uitgangspunt hierbij is om een zo hoog mogelijk terugplaatsing van vrijkomende materialen mogelijk te maken. Een duurzame sloop krijgt een zo hoog mogelijke score door het hanteren van een standaardprocedure. De ladder van Lansink hanteert een zestal stappen waar rekening mee wordt gehouden tijdens duurzaam slopen:

  • Wijze van storten
  • Verbranden van afval
  • Gebruik van energie
  • Recyclen van producten
  • Hergebruik van materialen
  • Preventief voorkomen of beperken van afvalstoffen

Het duurzaam slopen vindt plaats na uitvoering, het in kaart brengen van alle afvalstromen en het evalueren hiervan. Hierdoor kunnen veel materialen worden hergebruikt.

Procedure voor duurzaam slopen

Een eerste stap in het proces waarin de ladder van Lansink wordt ingezet, is het in kaart brengen van het te slopen object. Hierbij wordt een stoffeninventarisatie opgesteld. Vervolgens analyseren we welke materialen in aanmerking komen voor hoogwaardig hergebruik. Hierop stemmen we een sloopmethode af. Onderdelen die geschikt zijn voor producthergebruik worden gedemonteerd. Overige onderdelen scheiden we zoveel mogelijk, zodat deze eveneens beschikbaar komen voor materiaalrecycling. Heeft u vragen of wilt u uw sloopmogelijkheden met ons bespreken? Neem dan telefonisch contact met ons op door te bellen naar 0251 218 319.

Interessante pagina’s

Werkzaamheden

Wij zijn uw totaalpartner op het gebied van duurzaam slopen en kunnen daarmee het complete traject voor u uit handen nemen. Ga hier direct naar een van onze specialisaties:

Nieuws

Bekijk hier alle referenties en nieuwsberichten of maak een selectie uit het archief: